Uncategorized

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको आजको थोक मुल्य ( मुल्य सचि सहित)

काठमाडौं ।  हिजोको तुलनामा फलफुल तथा तरकारिको मुल्य केहि बढेको  कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले जनाएको छ ।

आजको थोक मूल्य विवरण
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. ७५ ८० ७८
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी ७५ ८० ७८
गोलभेडा सानो के.जी. ६० ७० ६५
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ६२ ७३ ६८
अालु रातो के.जी. ४० ४२ ४१
आलु रातो(भारतीय) के जी २८ ३० २९
आलु रातो(मुडे) केजी ३८ ४० ३९
अालु सेतो के.जी. ३३ ३५ ३४
प्याज सुकेको के.जी. ३५ ३७ ३६
गाजर(लोकल) के.जी. ९५ १०० ९८
बन्दा(लोकल) के.जी. ३० ३५ ३३
काउली स्थानिय के.जी. ८५ ९० ८८
मूला सेतो(लोकल) के.जी. ३५ ४० ३८
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी ४० ४५ ४२
भन्टा लाम्चो के.जी. ३० ३५ ३३
बोडी(तने) के.जी. ३५ ४० ३८
मकै बोडी केजी ४० ४५ ४२
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. ३५ ४० ३८
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी ३५ ४० ३८
भटमासकोशा के.जी. ९५ १०० ९८
तितो करेला के.जी. १५ २० १८
लौका के.जी. ३० ३५ ३३
परवर(लोकल) के.जी. ४५ ५० ४८
चिचिण्डो के.जी. २५ ३० २८
घिरौला के.जी. १५ २० १८
झिगूनी के.जी. ३५ ४० ३८
फर्सी पाकेको के.जी. ३५ ४० ३८
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी ६० ६५ ६२
भिण्डी के.जी. ३५ ४० ३८
स्कूस के.जी. ५५ ६० ५८
रायो साग के.जी. ७० ८० ७५
पालूगो साग के.जी. ७० ८० ७५
प्याज हरियो के.जी. १२० १३० १२५
च्याउ(कन्य) के.जी. १५० १६० १५५
च्याउ(डल्ले) के जी ३८० ४०० ३९०
न्यूरो के.जी. ९० १०० ९५
चुकुन्दर के.जी. ८० ९० ८५
ग्याठ कोबी के.जी. ९० १०० ९५
सेलरी के.जी. १५० १६० १५५
पार्सले के.जी. १५० १६० १५५
पुदीना के.जी. ११० १२० ११५
इमली के.जी. १३० १४० १३५
तामा के.जी. ११० १२० ११५
तोफु के.जी. ९० १०० ९५
गुन्दुक के.जी. २२० २३० २२५
स्याउ(फूजी) के जी ३१० ३२० ३१५
केरा दर्जन ९० १०० ९५
कागती के.जी. २५० २८० २६५
अनार के.जी. १५० १६० १५५
आँप(मालदह) के.जी. १५० १६० १५५
तरबुजा(हरियो) के.जी. ४५ ५० ४८
मौसम के.जी. १८० २०० १९०
भुर्इ कटहर प्रति गोटा ११० १२० ११५
काक्रो(लोकल) के.जी. ६० ७० ६५
काक्रो(हाइब्रीड) के जी ३० ३५ ३३
रुख कटहर के.जी. ३५ ४० ३८
नासपाती(लोकल) के.जी. ४० ५० ४५
नासपाती(चाइनिज) केजी १५० १६० १५५
मेवा(भारतीय) केजी ९० १०० ९५
लप्सी के.जी. ३५ ४० ३८
अदुवा के.जी. २२० २३० २२५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. २४० २८० २६०
खु्र्सानी हरियो के.जी. ७५ ८० ७८
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी ४५ ५० ४८
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी २२० २३० २२५
भेडे खु्र्सानी के.जी. ७५ ८० ७८
लसुन हरियो के.जी. १८० २०० १९०
हरियो धनिया के.जी. १२० १३० १२५
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. २३० २४० २३५
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. १५० १६० १५५
छ्यापी सुकेको के.जी. १४० १५० १४५
ताजा माछा(रहु) के जी २४५ २५० २४८
ताजा माछा(बचुवा) के जी २०० २१० २०५
ताजा माछा(छडी) के जी २०० २१० २०५
ताजा माछा(म‌ंुगरी) के जी २५५ २६० २५८

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker