Uncategorized

भगवान बिष्णुका २४ अवतारहरु

भगवानमा सवैभन्दा धेरै रुप धारण गर्ने भगवान विष्णु पाईन्छ । शास्त्रका अनुसार श्रृष्टिकर्ता ब्रम्हा, पालनकर्ता बिष्णु र संहारकर्ता शिव उल्लेख गरेको पाईन्छ । हामीलाइ भगवान बिष्णुका १० अवतारको बारेमा त स्पष्ट थाहा छ बिष्णु पुराणका अनुसार भगवान बिष्णुका २४ अवतारहरु छन्

बिष्णु का २४ अवतारहरु

१. ब्रह्म

२. बराह

३. नारद

४. नरनारायण

५. कपिल

६. दत्तात्रय

७. यज्ञ

८. रीशभ

९. पृथु

१०. मत्स्य

११. धन्वन्तरी

१२. मोहिनी

१३. नृसिंह

१४. वामन

१५. परशुराम

१६. कुर्म

१७. बेद्ब्यास

१८. राम

१९. बलराम

२०. कृष्ण

२१. बुद्ध

२२. कल्की

२३. हंश

२४. ब्यास

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker