Uncategorized

आजको कालिमाटि फलफूल तथा तरकारि बजारको थोक मुल्य

काठमाडौं – कालीमाटि फलफूल तथा तथा तरकारि बजारले आजको लागी फलफूल तथा तरकारिको थोक मुल्य यसप्रकार तोकेको छ ।  आज तरकारीको मुल्यमा खासै फरक नदेखिए पनि  फलफूलको मुल्य केही बढेको छ । यसको   विबरण यसप्रकार रहेको छ ।

 

दैनिक थोक मूल्य विवरण
भदौ  १७, २०७६
कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. ४५ ५५ ५०
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी ४५ ५५ ५०
गोलभेडा सानो के.जी. ४० ४७ ४४
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ४० ४७ ४४
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी ३० ३५ ३३
अालु रातो के.जी. ४० ४२ ४१
आलु रातो(भारतीय) के जी २५ २७ २६
आलु रातो(मुडे) केजी ४० ४२ ४१
अालु सेतो के.जी. ३० ३२ ३१
प्याज सुकेको के.जी. ५८ ६० ५९
गाजर(लोकल) के.जी. ९५ १०० ९८
बन्दा(लोकल) के.जी. ४५ ५० ४८
काउली स्थानिय के.जी. ७५ ८० ७८
मूला सेतो(लोकल) के.जी. ३५ ४० ३८
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी ४० ४५ ४२
भन्टा लाम्चो के.जी. ३० ३५ ३३
बोडी(तने) के.जी. २० ३० २५
मकै बोडी केजी ३५ ४० ३८
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. ४० ४५ ४२
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी ४५ ५० ४८
तितो करेला के.जी. २० ३० २५
लौका के.जी. २५ ३० २८
परवर(लोकल) के.जी. ५५ ६० ५८
चिचिण्डो के.जी. २५ ३० २८
घिरौला के.जी. २० ३० २५
फर्सी पाकेको के.जी. ३५ ४० ३८
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी ४५ ५० ४८
भिण्डी के.जी. ३० ४० ३५
स्कूस के.जी. २५ ३० २८
रायो साग के.जी. ६० ७० ६५
पालूगो साग के.जी. ६० ७० ६५
तोरीको साग के.जी. ६० ७० ६५
प्याज हरियो के.जी. ६० ७० ६५
च्याउ(कन्य) के.जी. १६० १७० १६५
च्याउ(डल्ले) के जी ४८० ४९० ४८५
चुकुन्दर के.जी. ८० ९० ८५
जिरीको साग के.जी. ९० १०० ९५
सेलरी के.जी. १८० २०० १९०
पार्सले के.जी. १८० २०० १९०
पुदीना के.जी. २५० २६० २५५
इमली के.जी. १३० १४० १३५
तामा के.जी. ११० १२० ११५
तोफु के.जी. ९० १०० ९५
गुन्दुक के.जी. २२० २३० २२५
स्याउ(झोले) के.जी. १०० ११० १०५
केरा दर्जन ९० १०० ९५
अनार के.जी. १८० २०० १९०
तरबुजा(हरियो) के.जी. ५५ ६० ५८
मौसम के.जी. १३० १४० १३५
भुर्इ कटहर प्रति गोटा ११० १२० ११५
काक्रो(लोकल) के.जी. ६० ७० ६५
काक्रो(हाइब्रीड) के जी ३५ ४५ ४०
नासपाती(लोकल) के.जी. ५० ६० ५५
नासपाती(चाइनिज) केजी १५० १६० १५५
मेवा(भारतीय) केजी ९० १०० ९५
लप्सी के.जी. ३५ ४० ३८
अदुवा के.जी. २२० २३० २२५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. २८० ३०० २९०
खु्र्सानी हरियो के.जी. ७५ ८० ७८
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी ७५ ८० ७८
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी ४५ ५० ४८
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी १५० १६० १५५
भेडे खु्र्सानी के.जी. ५० ६० ५५
लसुन हरियो के.जी. १२० १३० १२५
हरियो धनिया के.जी. २४० २५० २४५
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. १९० २०० १९५
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. ११० १२० ११५
ताजा माछा(रहु) के जी २६० २६५ २६३
ताजा माछा(बचुवा) के जी २२० २२५ २२३
ताजा माछा(छडी) के जी २१० २१५ २१३
ताजा माछा(म‌ुंगरी) के जी २४० २४५ २४३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker