Uncategorized

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारि बजारकोआजको थोक मुल्य:

काठमाडौं – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारि बजारले आजको लागी तरकारि तथा फलफूलको  थोक मुल्य यसप्रकार निर्धारण गरेको छ । आज कगति ३०० रुपैया प्रतिकेजी छ । भने सबै भन्दा सस्तो तरकारी स्कुस २५ रुपैंया प्रिकेजि रहेको छ । बिबरण हेर्नुहोस् ।

दैनिक थोक मूल्य विवरण

भदौ  २३, २०७६

कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. ४५ ५० ४८
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी ४५ ५० ४८
गोलभेडा सानो के.जी. ४५ ५० ४८
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ४८ ६० ५४
अालु रातो के.जी. ४० ४२ ४१
आलु रातो(भारतीय) के जी २५ २७ २६
आलु रातो(मुडे) केजी ४१ ४३ ४२
अालु सेतो के.जी. ३० ३२ ३१
प्याज सुकेको के.जी. ५५ ५७ ५६
गाजर(लोकल) के.जी. ९५ १०० ९८
बन्दा(लोकल) के.जी. ४५ ५० ४८
काउली स्थानिय के.जी. ७० ७५ ७२
मूला सेतो(लोकल) के.जी. ३५ ४० ३८
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी ३५ ४० ३८
भन्टा लाम्चो के.जी. ४० ४५ ४२
बोडी(तने) के.जी. ४० ४५ ४२
मकै बोडी केजी ३५ ४० ३८
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. ४० ४५ ४२
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी ४० ४५ ४२
भटमासकोशा के.जी. ७० ८० ७५
तितो करेला के.जी. ३० ४० ३५
लौका के.जी. २५ ३० २८
परवर(लोकल) के.जी. ३५ ४० ३८
चिचिण्डो के.जी. २५ ३० २८
घिरौला के.जी. ३० ४० ३५
फर्सी पाकेको के.जी. ३५ ४० ३८
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी ३५ ४० ३८
भिण्डी के.जी. ४५ ५० ४८
स्कूस के.जी. २० २५ २२
रायो साग के.जी. ५० ६० ५५
पालूगो साग के.जी. ५० ६० ५५
तोरीको साग के.जी. ५० ६० ५५
प्याज हरियो के.जी. ४० ४५ ४३
च्याउ(कन्य) के.जी. १५० १६० १५५
च्याउ(डल्ले) के जी ४९० ५०० ४९५
चुकुन्दर के.जी. ८० ९० ८५
जिरीको साग के.जी. ९० १०० ९५
सेलरी के.जी. १८० २०० १९०
पार्सले के.जी. १८० २०० १९०
पुदीना के.जी. २५० २६० २५५
गान्टे मूला के.जी. ५० ६० ५५
इमली के.जी. ५० ६० ५५
तामा के.जी. ११० १२० ११५
तोफु के.जी. ९० १०० ९५
गुन्दुक के.जी. २३० २४० २३५
स्याउ(झोले) के.जी. १०० ११० १०५
केरा दर्जन ९० १०० ९५
कागती के.जी. २८० ३०० २९०
अनार के.जी. १८० २०० १९०
तरबुजा(हरियो) के.जी. ५५ ६० ५८
मौसम के.जी. १३० १४० १३५
भुई कटहर प्रति गोटा ११० १२० ११५
काक्रो(लोकल) के.जी. ५० ६० ५५
काक्रो(हाइब्रीड) के जी ३० ३५ ३३
नासपाती(लोकल) के.जी. ५० ६० ५५
नासपाती(चाइनिज) केजी १५० १६० १५५
मेवा(भारतीय) केजी ९० १०० ९५
लप्सी के.जी. ३५ ४० ३८
अदुवा के.जी. २२० २३० २२५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. २८० ३०० २९०
खु्र्सानी हरियो के.जी. ६५ ७० ६८
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी ४५ ५० ४८
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी १५० १६० १५५
भेडे खु्र्सानी के.जी. ५५ ६० ५८
लसुन हरियो के.जी. १२० १३० १२५
हरियो धनिया के.जी. २०० २१० २०५
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. १९० २०० १९५
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. १९० २०० १९५
ताजा माछा(रहु) के जी २६० २६५ २६३
ताजा माछा(बचुवा) के जी २२० २२५ २२३
ताजा माछा(छडी) के जी २१० २१५ २१३
ताजा माछा(म‌ुंगरी) के जी २४० २४५ २४३

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker