Uncategorized

फलफूल तथा तरकारिमा बिचौलियाको हालिमुहाली, थोक तथा खुद्रा मुल्यमा ८० देखि ९०% अन्तर

हेर्नुहोस् कालिमाटी फलफूल तथा तरकारि बजार विकस समितिको आजको थोक तथा खुद्रा मुल्यमा रहेको फरक

काठमाडौं – कालिमाटी फलफूल तथा तरकारि बजारले आजका लागि फलफूल तथा तरकारिको थोक तथा खुद्रा मुल्यमा भारि अन्तर हुने गरि  बजार मुल्य सार्वजानिक गरेको छ । सवै जस्तो फलफूल तथा तरकारिमा ८० देखि ९० प्रतिशत सम्म मु्ल्य अन्तर रहेको छ । कृषि उपजको मुल्य निर्धारण गर्ने आफुलाई अधिकार नभएकोले  बजारमा चलेको मुल्य लाई कलेक्सन गरेर सर्वसाधारणको जानकारिको लागी  आफ्नो वेवसाईटमा राख्ने गरिएको बजार विकस समितिका उप- निर्देशक बिनय शक्यको भनाई रहेको छ ।

बिचौलियालाई मात्र फाईदा हुने गरि गरेको मुल्य निर्धारण हुँदा समेत मुकदर्शक बन्न बाध्य कालिमाटी फलफूल तथा तरकारि  बजार विकास समिति सम्बन्धित कार्यकारि निकायको नयमन र अनुगमनमा गरेको ढिलासुस्तिको कारण कृषक र  उपभोक्ता दुवै पक्ष मारमा परेको दावि गरेको छ ।

हेर्नुहोस् कालिमाटी फलफूल तथा तरकारि बजार  विकस समितिको आजको थोक तथा खुद्रा मुल्यमा रहेको फरक : –

दैनिक थोक मूल्य विवरण

भदौ  २४, २०७६

कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. ४५ ५० ४८
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी ४५ ५० ४८
गोलभेडा सानो के.जी. ४० ४५ ४२
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ४५ ५० ४८
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी ४० ४५ ४२
अालु रातो के.जी. ४१ ४३ ४२
आलु रातो(भारतीय) के जी २५ २७ २६
आलु रातो(मुडे) केजी ४२ ४४ ४३
अालु सेतो के.जी. ३० ३२ ३१
प्याज सुकेको के.जी. ५६ ५८ ५७
गाजर(लोकल) के.जी. ९५ १०० ९८
बन्दा(लोकल) के.जी. ४० ४५ ४२
काउली स्थानिय के.जी. ६५ ७० ६८
मूला सेतो(लोकल) के.जी. ३५ ४० ३८
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी ४० ४५ ४२
भन्टा लाम्चो के.जी. ३५ ४० ३८
बोडी(तने) के.जी. ३० ३५ ३३
मकै बोडी केजी ३५ ४० ३८
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. ४० ५० ४५
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी ४० ५० ४५
भटमासकोशा के.जी. ७५ ८० ७८
तितो करेला के.जी. ३० ४० ३५
लौका के.जी. २५ ३० २८
परवर(लोकल) के.जी. ३५ ४० ३८
चिचिण्डो के.जी. २५ ३० २८
घिरौला के.जी. ३० ३५ ३३
फर्सी पाकेको के.जी. ३५ ४० ३८
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी ३५ ४० ३८
भिण्डी के.जी. ४५ ५० ४८
स्कूस के.जी. २० २५ २२
रायो साग के.जी. ९० १०० ९५
पालूगो साग के.जी. ५० ६० ५५
तोरीको साग के.जी. ५० ६० ५५
प्याज हरियो के.जी. ४० ५० ४५
च्याउ(कन्य) के.जी. १४० १५० १४५
च्याउ(डल्ले) के जी ४९० ५०० ४९५
चुकुन्दर के.जी. ८० ९० ८५
जिरीको साग के.जी. ९० १०० ९५
सेलरी के.जी. १८० २०० १९०
पार्सले के.जी. १८० २०० १९०
पुदीना के.जी. २५० २६० २५५
गान्टे मूला के.जी. ५० ६० ५५
इमली के.जी. १३० १४० १३५
तामा के.जी. ११० १२० ११५
तोफु के.जी. ९० १०० ९५
गुन्दुक के.जी. २२० २३० २२५
स्याउ(झोले) के.जी. १०० ११० १०५
केरा दर्जन ९० १०० ९५
कागती के.जी. २८० ३०० २९०
अनार के.जी. १८० २०० १९०
तरबुजा(हरियो) के.जी. ५५ ६० ५८
मौसम के.जी. १३० १४० १३५
भुई कटहर प्रति गोटा ११० १२० ११५
काक्रो(लोकल) के.जी. ५५ ६५ ६०
काक्रो(हाइब्रीड) के जी ३० ३५ ३३
नासपाती(लोकल) के.जी. ५० ६० ५५
नासपाती(चाइनिज) केजी १५० १६० १५५
मेवा(भारतीय) केजी ९० १०० ९५
लप्सी के.जी. ३५ ४० ३८
अदुवा के.जी. २२० २३० २२५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. २८० ३०० २९०
खु्र्सानी हरियो के.जी. ६० ६५ ६२
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी ४५ ५० ४८
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी १५० १६० १५५
भेडे खु्र्सानी के.जी. ४५ ५० ४८
लसुन हरियो के.जी. ११० १२० ११५
हरियो धनिया के.जी. २०० २१० २०५
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. १९० २०० १९५
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. १९० २०० १९५
ताजा माछा(रहु) के जी २६० २६५ २६३
ताजा माछा(बचुवा) के जी २२० २२५ २२३
ताजा माछा(छडी) के जी २१० २१५ २१३
ताजा माछा(म‌ुंगरी) के जी २४० २४५ २४३

 

 

 

दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण

भदौ  २४, २०७६

कृषि उपज ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. ८० ९० ८५
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) केजी ८० ९० ८५
गोलभेडा सानो के.जी. ७० ८० ७५
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी ८० ९० ८५
गोलभेडा सानो(भारतीय) के जी ६० ७० ६५
आलु रातो के.जी. ५५ ६० ५८
आलु रातो(भारतीय) के जी ४० ५० ४५
आलु रातो(मुडे) केजी ५५ ६० ५८
आलु सेतो के.जी. ४० ५० ४५
प्याज सुकेको के.जी. ६५ ७० ६८
गाजर(लोकल) के.जी. ११० १२० ११५
बन्दा(लोकल) के.जी. ६० ७० ६५
काउली स्थानिय के.जी. १०० ११० १०५
मूला सेतो(लोकल) के.जी. ५० ६० ५५
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी ६० ७० ६५
भन्टा लाम्चो के.जी. ५० ६० ५५
बोडी(तने) के.जी. ५० ६० ५५
मकै बोडी केजी ५० ६० ५५
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. ७० ८० ७५
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी ७० ८० ७५
भटमासकोशा के.जी. ११० १२० ११५
तितो करेला के.जी. ५० ६० ५५
लौका के.जी. ५० ६० ५५
परवर(लोकल) के.जी. ६० ७० ६५
चिचिण्डो के.जी. ४० ५० ४५
घिरौला के.जी. ५० ६० ५५
फर्सी पाकेको के.जी. ५० ६० ५५
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी ६० ७० ६५
भिण्डी के.जी. ७० ८० ७५
स्कूस के.जी. ४० ५० ४५
रायो साग के.जी. १०० ११० १०५
पालूगो साग के.जी. ६० ७० ६५
तोरीको साग के.जी. ६० ७० ६५
प्याज हरियो के.जी. ५० ६० ५५
च्याउ(कन्य) के.जी. १७० १८० १७५
च्याउ(डल्ले) के जी ५२० ५३० ५२५
न्यूरो के.जी. १२० १३० १२५
चुकुन्दर के.जी. १०० ११० १०५
जिरीको साग के.जी. ११० १२० ११५
सेलरी के.जी. २१० २२० २१५
पार्सले के.जी. २१० २२० २१५
पुदीना के.जी. २८० ३०० २९०
गान्टे मूला के.जी. ५० ६० ५५
इमली के.जी. १४० १५० १४५
तामा के.जी. १४० १५० १४५
तोफु के.जी. १०० ११० १०५
गुन्दुक के.जी. २६० २७० २६५
स्याउ(झोले) के.जी. १८० २०० १९०
केरा दर्जन ११० १२० ११५
कागती के.जी. ३४० ३५० ३४५
अनार के.जी. २४० २५० २४५
तरबुजा(हरियो) के.जी. ६० ७० ६३
मौसम के.जी. १८० २०० १९०
भुई कटहर प्रति गोटा १२० १३० १२५
काक्रो(लोकल) के.जी. १०० ११० १०५
काक्रो(हाइब्रीड) के जी ५० ६० ५५
नासपाती(लोकल) के.जी. ७० ८० ७५
नासपाती(चाइनिज) केजी २४० २५० २४५
मेवा(भारतीय) केजी १२० १३० १२५
लप्सी के.जी. ५० ६० ५५
अदुवा के.जी. २४० २५० २४५
खु्र्सानी सुकेको के.जी. ३४० ३५० ३४५
खु्र्सानी हरियो के.जी. ७० ८० ७५
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी ६० ७० ६५
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी २२० २३० २२५
भेडे खु्र्सानी के.जी. ६० ७० ६५
लसुन हरियो के.जी. १४० १५० १४५
हरियो धनिया के.जी. २३० २४० २३५
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. २४० २५० २४५
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. २४० २५० २४५
ताजा माछा(रहु) के जी २७० २८० २७५
ताजा माछा(बचुवा) के जी २४० २५० २४५
ताजा माछा(छडी) के जी २४० २५० २४५
ताजा माछा(म‌ंुगरी) के जी २७० २८० २७५

 

 

You need to install the TieLabs Instagram Feed plugin to use this feature.
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker