कृषीसमाचार

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको आजको मुल्य सुचि

काठमाडौं ।
कालीमाटि फलफुल तथा तरकारि बजारमा आज(जेठ ०१, २०७८) तरकारि तथा फलफुलको कारोबार यसप्रकार भएको छ । हिजोको तुलनामा केहि मुल्य कमि आएको पाइएको छ ।

वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ३०रू. ३५३२.५०
हरियो धनियाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २८०रू. ३००२९०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु)केजीरू. २५रू. ३५३०.००
सौफको सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. १५रू. २०१७.५०
सुन्तला(भारतीय)केजीरू. १९०रू. २००१९५.००
सजिवनके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
सखरखण्डके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
लौकाके.जी.रू. १५रू. २०१७.५०
लसुन हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. २४०रू. २५०२४५.००
रुख कटहरके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
रायो सागके.जी.रू. २०रू. २५२२.५०
रातो बन्दाके.जी.रू. १२०रू. १५०१३५.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
मेथीको सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १५रू. २०१७.५०
मटरकोशाके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
मकै बोडीकेजीरू. ७०रू. ८०७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १३०रू. १४०१३५.००
भिण्डीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. २०रू. २५२२.५०
भन्टा डल्लोके.जी.रू. २०रू. २५२२.५०
भटमासकोशाके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
बरेलाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. २०रू. ३०२५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
प्याज हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ३८रू. ४०३९.००
पुदीनाके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
पिंडालूके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
परवर(तराई)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
न्यूरोके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू. २५०रू. २६०२५५.००
तोरीको सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. १५रू. २०१७.५०
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २४०रू. २५०२४५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २२०रू. २३०२२५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
टाटे सिमीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
झिगूनीके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
जिरीको सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. २८०रू. ३००२९०.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
चमसूरको सागके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
घिरौलाके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ४०रू. ५०४५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. २०रू. २५२२.५०
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू. २०रू. २५२२.५०
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू. २०रू. २५२२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. २५रू. ३०२७.५०
गान्टे मूलाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३२०रू. ३४०३३०.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ६०रू. ७०६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ७०रू. ८०७५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. १५०रू. १६०१५५.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
कुरीलोके.जी.रू. ८००रू. ९००८५०.००
कागतीके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. १५रू. २५२०.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. २०रू. ३०२५.००
इमलीके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. २६रू. २८२७.००
आलु रातोके.जी.रू. ३५रू. ३८३६.५०
आँप(मालदह)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. १४०रू. १५०१४५.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. १४०रू. १५०१४५.००
अम्बाके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
अनारके.जी.रू. २८०रू. ३००२९०.००
अदुवाके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू. २००रू. २५०२२५.००
अंगुर(कालो)केजीरू. ३००रू. ३५०३२५.००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker