कृषी

कालिमाटिमा आजको फलफुल तथा तरकारिको मुल्य यस प्रकार रहेको छ।

काठमाडौं ।
कोरोनाको संक्रमणको कारण कालिमाटिमा फलफुल तथा तरकारिको मुल्यमा गिरावट आउन थालेको छ । कालिमाटि फलफुल तथा तरकारि बजार विकास समितिका अनुसार आज निन्नानुसार मुल्यमा खरिद बिक्रि भै रहेको छ ।

वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ३०रू. ४०३५.००
हरियो धनियाके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २८०रू. ३००२९०.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
सौफको साग मुके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. १५रू. २०१७.५०
सखरखण्डके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
लौकाके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. २१०रू. २२०२१५.००
रुख कटहरके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
रायो सागके.जी.रू. २०रू. ३०२५.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. १००रू. १२०११०.००
मेथीको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १५रू. २०१७.५०
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १४०रू. १५०१४५.००
भिण्डीके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
भन्टा डल्लोके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
भटमासकोशाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. २०रू. ३०२५.००
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
प्याज हरियोके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ३८रू. ४०३९.००
पालूगो सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
न्यूरोके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू. २५०रू. २६०२५५.००
तोरीको सागके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. २०रू. २५२२.५०
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २४०रू. २५०२४५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २२०रू. २३०२२५.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. २५रू. ३५३०.००
झिगूनीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
जिरीको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. २५०रू. २८०२६५.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. १२०रू. १४०१३०.००
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
चमसूरको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
घिरौलाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. २०रू. ३०२५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय)के जीरू. २५रू. ३५३०.००
गोलभेडा सानो(तराई)के जीरू. ३०रू. ४०३५.००
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. ४०रू. ५०४५.००
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३२०रू. ३४०३३०.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ७०रू. ८०७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ५०रू. ६०५५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. १४०रू. १५०१४५.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
कुरीलोके.जी.रू. ८००रू. ९००८५०.००
कागतीके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. २०रू. ३०२५.००
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
इमलीके.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
आलु सेतोके.जी.रू. २८रू. ३०२९.००
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. २५रू. २८२६.५०
आलु रातोके.जी.रू. ३५रू. ३८३६.५०
आँप(मालदह)के.जी.रू. १५०रू. १६०१५५.००
आँप(दसहरी)केजीरू. १७०रू. १८०१७५.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. १४०रू. १५०१४५.००
अनारके.जी.रू. २८०रू. ३००२९०.००
अदुवाके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
अंगुर(कालो)केजीरू. ३००रू. ३२०३१०.००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker