Uncategorized

आज कालिमाटिमा तरकारि मुल्य यस्तो छ।

काठमाडौं ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो फलफूल तथा तरकारीको विक्रेता कालीमाटी तरकारी  बजारमा अझ विभिन्न फलफूल तथा तरकारीको बिक्री वितरण भएको छ जसमध्ये  काँक्रो , मुला, बन्दा लगायतका केही  तरकारीहरु सस्तोमा बिक्री भएका छन् भने बजारमा कुलो सबैभन्दा महँगोमा बिक्री वितरण भएको छ ।

दैनिक मूल्य जानकारी – वि.सं. जेठ २०, २०७८

वस्तुएकाइन्यूनतमअधिकतमऔसत
हरियो फर्सी(डल्लो)केजीरू. ३५रू. ४०३७.५०
हरियो धनियाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
स्याउ(फूजी)के जीरू. २८०रू. ३००२९०.००
स्याउ(झोले)के.जी.रू. १८०रू. २००१९०.००
स्कूसके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
सौफको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड)केजीरू. १०रू. १५१२.५०
सखरखण्डके.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
लौकाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
लीच्ची(भारतीय)केजीरू. २२०रू. २५०२३५.००
लसुन हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
लसुन सुकेको नेपालीके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
लसुन सुकेको चाइनिजके.जी.रू. १९०रू. २००१९५.००
रुख कटहरके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
रायो सागके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
रातो बन्दाके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
मौसमके.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००
मेवा(भारतीय)केजीरू. ९०रू. १००९५.००
मेथीको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
मूला सेतो(लोकल)के.जी.रू. १०रू. १५१२.५०
मटरकोशाके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
मकै बोडीकेजीरू. ७०रू. ८०७५.००
भेडे खु्र्सानीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भुई कटहरप्रति गोटारू. १४०रू. १५०१४५.००
भिण्डीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
भन्टा लाम्चोके.जी.रू. ३०रू. ४०३५.००
भन्टा डल्लोके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
भटमासकोशाके.जी.रू. ११०रू. १२०११५.००
ब्रोकाउलीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
बोडी(तने)के.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
बरेलाके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
बन्दा(लोकल)के.जी.रू. १५रू. २०१७.५०
फर्सी पाकेकोके.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
प्याज हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
प्याज सुकेको (भारतीय)के.जी.रू. ४८रू. ५०४९.००
पुदीनाके.जी.रू. १००रू. ११०१०५.००
पिंडालूके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
पालूगो सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
परवर(लोकल)के.जी.रू. ६०रू. ७०६५.००
परवर(तराई)केजीरू. ६०रू. ७०६५.००
न्यूरोके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
नासपाती(चाइनिज)केजीरू. २५०रू. २६०२५५.००
तोरीको सागके.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
तोफुके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
तितो करेलाके.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
तामाके.जी.रू. ९०रू. १००९५.००
ताजा माछा(रहु)के जीरू. २७०रू. २८०२७५.००
ताजा माछा(मुंगरी)के जीरू. २४०रू. २५०२४५.००
ताजा माछा(बचुवा)के जीरू. २२५रू. २३५२३०.००
ताजा माछा(छडी)के जीरू. २००रू. २२०२१०.००
तरबुजा(हरियो)के.जी.रू. २५रू. ३०२७.५०
ठूलो गोलभेडा(भारतीय)केजीरू. ४५रू. ५०४७.५०
जिरीको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
च्याउ(डल्ले)के जीरू. २८०रू. ३००२९०.००
च्याउ(कन्य)के.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
चुकुन्दरके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
चिचिण्डोके.जी.रू. ३५रू. ४०३७.५०
चमसूरको सागके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
घिरौलाके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
घिउ सिमी(राजमा)केजीरू. ५०रू. ६०५५.००
ग्याठ कोबीके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल)के.जी.रू. ३०रू. ३५३२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल)के जीरू. ४५रू. ५०४७.५०
गोलभेडा ठूलो(नेपाली)के.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
गान्टे मूलाके.जी.रू. ७०रू. ८०७५.००
गाजर(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
खु्र्सानी हरियोके.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
खु्र्सानी सुकेकोके.जी.रू. ३३०रू. ३४०३३५.००
खुर्सानी हरियो(माछे)के जीरू. ४०रू. ५०४५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट)के जीरू. ५०रू. ६०५५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे)के जीरू. १००रू. १२०११०.००
केरादर्जनरू. १००रू. ११०१०५.००
कुरीलोके.जी.रू. ८५०रू. ९००८७५.००
कागतीके.जी.रू. १००रू. १२०११०.००
काक्रो(हाइब्रीड)के जीरू. १५रू. २०१७.५०
काक्रो(लोकल)के.जी.रू. ५०रू. ६०५५.००
काउली स्थानियके.जी.रू. ४०रू. ५०४५.००
इमलीके.जी.रू. १४०रू. १५०१४५.००
आलु सेतोके.जी.रू. ४०रू. ४५४२.५०
आलु रातो(भारतीय)के जीरू. ३०रू. ३५३२.५०
आलु रातोके.जी.रू. ४५रू. ५०४७.५०
आँप(मालदह)के.जी.रू. १२०रू. १४०१३०.००
आँप(दसहरी)केजीरू. १३०रू. १४०१३५.००
आँप(कलकत्ते)केजीरू. १२०रू. १३०१२५.००
अनारके.जी.रू. २५०रू. २७०२६०.००
अदुवाके.जी.रू. ८०रू. ९०८५.००
अंगुर(हरियो)के.जी.रू. २००रू. २२०२१०.००

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker